Postgraduaat Somato-Psychopedagogie

Het postgraduaat Somato-psychopedagogie heeft als doel om zorgverleners, begeleiders of coaches die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma specifiek verder op te leiden in deze fenomenologische en somato-psychopedagogisch gerichte begeleiding.

DOELGROEP

Alle gediplomeerden binnen het kader van de gezondheidszorg die hun professionele vaardigheden wensen te vervolledigen met een lichaamsgerichte benadering en deze aan hun cliënt als zelfzorg willen aanleren. Dit door middel van kennis, technieken en vaardigheden die bewust-zijn (awareness en consciousness) van de persoon te bevorderen en ontwikkelen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Dit postgraduaat kan gevolgd worden na het behalen van een bachelor- of masterdiploma uit de studiegebieden gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, en psychologische wetenschappen. Kandidaten die een andere vooropleiding volgden, kunnen een aanvraag indienen om tot de opleiding te worden toegelaten. Zij doen dit door het indienen van een motivatiebrief bij de opleidingscoördinator Paul Sercu.

Programma

Elke lesdag bestaat uit 1/2 hoorcolleges voor het verwerven van nuttige kennis en 1/2 practica waar de perceptieve, therapeutische en educatieve vaardigheden worden getraind.

MODULE 1: INTRODUCTIE: DE S-PP IN HET PARADIGMA 'EENHEID LICHAAM-GEEST'

In de eerste drie dagen maak je onmiddellijk kennis met de belangrijkste tool van de S-PP, de awareness, en hoe je deze toepast bij observatie van de beweging, het lichaam en het gedrag. Je krijgt inzicht in het paradigma 'eenheid lichaam-geest' en in het waarom en waarvoor van de methode. Je maakt je de basisvaardigheden eigen en kan ze direct toepassen in de praktijk.

In de volgende vier lesdagen gaan we dieper in op de neurofysiologie van de beweging, de sensoriële biomechanica, de topografische en dynamische anatomie. Je maakt je de basisvaardigheden eigen en kan ze direct toepassen in de praktijk. Waarneming van de beweging en proprioceptie dient om deze bewegingseducatie / therapie te kunnen begrijpen en uit te leggen aan de cliënt of doorverwijzer. Het nut van movement awareness wordt duidelijk.

MODULE 2: S-PP EN MOVEMENT AWARENESS

In deze module focussen we ons op de awareness en consciousness van het lichaam en de invloed daarvan op onze mentale toestand. Je leert hoe het lichaam bewust en onbewust communiceert met de hersenen en de mind. Hier spreken we over somato-psychiek. De perceptieve vaardigheden worden aangewend om de werking van het lichaam en het stresssysteem waar te nemen en te reguleren.

Het tweede onderdeel van deze module omvat vier lesdagen waarin we stilstaan bij 'de persoon als individu', de cliënt als authentiek persoon in relatie met zijn omgeving. Hier wordt het beleven van zichzelf heel concreet, dit in contrast met het voelen van de beweging en het lichaam. Je leert de cliënt zijn lichaam waarnemen terwijl hij, als persoon, zichzelf waarneemt. Ook de specifieke relatie therapeut / pedagoog en cliënt, via embodied presence, komt in deze module op de voorgrond te staan, evenals de introductie op de zeven stappen van het veranderingsproces.De nodige kennis van biomechanica wordt verdiept en de bewustwording van de invloed van reacties op biologisch / biomechanisch, fysiologisch, emotioneel, psycho-sociocultureel en existentieel niveau op de persoon worden duidelijk.

MODULE 3: S-PP EN DE BEGELEIDING VAN PERSONEN EN GROEPEN

We richten ons naar het gedrag van de persoon. Hoe kan hij zichzelf en zijn manier van functioneren beleven en tegelijk observeren in een sessie? Het contract met het dagelijkse leven kan een uitweg aanwijzen. We zetten in de verf hoe je met verschillende persoonlijkheden kan omgaan en hoe je een begeleidingssessie kan opbouwen.

Module SP CU HC PR
1 Introductie in de methode
Waarneming, evenwicht en stabiliteit
7 46 23 23
2 Eenheid lichaam - geest
Interne verruiming van de Waarneming
7 46 23 23
3 Begeleiding van personen en groepen
portfolio en examen
6 26 13 13
Totaal 20 118 59 59

Afkortingen

SP: studiepunten ( 1 studiepunt komt overeen met ὰ 30 uren studietijd)

CU: contacturen

HC: hoorcollege

PR: practicum

EVALUATIE EN ATTESTERING

Om de verworven kennis en vaardigheden goed en snel te integreren, leg je gedurende de cyclus een portfolio aan onder de vorm van opdrachten. Zo kan je jouw evolutie in de methode zelf trainen en nagaan. Op het einde is er een schriftelijke evaluatie over de theoretische inhouden van de verschillende modules, alsook een analyse en beoordeling van de verworven vaardigheden.

Als je voldoet aan de vereisten volledig uitgewerkt portfolio en slagen voor het theoretisch en praktisch examen, verwerf je het getuigschrift postgraduaat Somato-psychopedagogie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
LOCATIE

Hogeschool PXL
Campus Guffenslaan
Guffenslaan 39
3500 Hasselt

PRIJS

Het inschrijvingsgeld voor de gehele opleiding bedraagt 1.250 euro.

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 3500 Hasselt.
Je kan voorinschrijven via de website http://voorinschrijvingen.pxl.be.
Voor meer informatie kan je terecht op het mailadres inschrijvingen@pxl.be.
Voor deze opleiding wordt een aanvraag ingediend voor betaald educatief verlof. Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten kan je terecht op het telefoonnummer +32 (0)11 77 57 05.

INSCHRIJVEN EN BETALEN

De lessen vinden plaats op vrijdag en zaterdag van 09.00 - 17.00 uur. (Twee lesdagen per maand)

LESDATA ACADEMIEJAAR 2018-2019
  • 28 en 29 september 2018
  • 12 en 13 oktober 2018
  • 16 en 17 november 2018
  • 14 en 15 december 2018
  • 11 en 12 januari 2019
  • 25 en 26 januari 2019
  • 15 en 16 maart 2019
  • 26 en 27 april 2019
  • 10 en 11 mei 2019
  • 14 en 15 juni 2019: examen