Nieuwe website in opbouw

Wat is Somato-Psychopedagogie?

Kan men een persoon louter omschrijven aan de hand van uiterlijke kenmerken, parameters en prestaties? Functionele waarden worden afgemeten aan de mate waarin men voldoet aan externe eisen en verwachtingen en in staat is om zowel fysiek als psychisch te functioneren en presteren. Nochtans is een mens meer dan een optelsom van prestatiekenmerken. In de somato-psychopedagogie ligt de klemtoon niet op de louter extern- (of intern) opgelegde functionerings- of prestatienormen, maar gaat de aandacht naar het gevoelige, intelligente lichaam en de persoon.

De term somato-psychopedagogie kan ingewikkeld klinken, maar is in werkelijkheid eenvoudig:

  • Somato betekent lichamelijk, want deze innovatieve aanpak leert om het lichaam fijner waar te nemen en te ervaren;
  • Somato-psycho geeft aan dat deze methode het verband tussen lichaam en psyche bestudeert, en dit in twee richtingen: enerzijds nodigt ze uit onze reflectie te verruimen met informatie die komt van het lichaam en de omgeving, anderzijds leert ze effecten van gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact op de omgeving, te herkennen en er rekening mee te houden;
  • Somato-psychopedagogie geeft tenslotte aan dat het om een pedagogie gaat, wat wil zeggen dat het een methode is die uitnodigt om te leren en overdraagbaar is.
activiteit

Initiatiedag Somato-Psychopedagogie

Een vernieuwende vorm van begeleiding op de
cutting edge van educatie en therapie.

Na het grote succes van het symposium “ Wanneer bevlogenheid een Burn - Out wordt, preventie en herstel vanuit de somato-psychopedagogie ” en de vraag naar meer opleiding, hebben the Fascia college, departement somato-psychopedagogie en de Hogeschool PXL de handen in elkaar geslaan om een postgraduaat “Somato-Psychopedagogie” aan te bieden . Deze opleiding start, bij voldoende kandidaten, in september 2018.

Dit postgraduaat wordt dit jaar voorafgegaan door een reeks kennismakingsdagen, deze kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

Ze vinden plaats op
26.03.2018 — Als je lichaam ‘neen’ zegt of stressgebonden klachten: waarover spreken we? Inschrijven
28.05.2018 — Komen tot gedragsverandering: een sprint of een marathon? Inschrijven

Deelnemers die deze drie dagen volgen, hebben recht op een vrijstelling voor de eerste module van het postgraduaat.

Doelgroep

Deze symposia richten zich naar alle hulpverleners in de welzijns-en gezondheidszorg zoals verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, artsen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en dit vanuit alle echelons binnen de hulpverlening.

Accreditering voor kinesisten is aangevraagd