Wat is Somato-Psychopedagogie?

Kan men een persoon louter omschrijven aan de hand van uiterlijke kenmerken, parameters en prestaties? Functionele waarden worden afgemeten aan de mate waarin men voldoet aan externe eisen en verwachtingen en in staat is om zowel fysiek als psychisch te functioneren en presteren. Nochtans is een mens meer dan een optelsom van prestatiekenmerken. In de somato-psychopedagogie ligt de klemtoon niet op de louter extern- (of intern) opgelegde functionerings- of prestatienormen, maar gaat de aandacht naar het gevoelige, intelligente lichaam en de persoon.

De term somato-psychopedagogie kan ingewikkeld klinken, maar is in werkelijkheid eenvoudig:

  • Somato betekent lichamelijk, want deze innovatieve aanpak leert om het lichaam fijner waar te nemen en te ervaren;
  • Somato-psycho geeft aan dat deze methode het verband tussen lichaam en psyche bestudeert, en dit in twee richtingen: enerzijds nodigt ze uit onze reflectie te verruimen met informatie die komt van het lichaam en de omgeving, anderzijds leert ze effecten van gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact op de omgeving, te herkennen en er rekening mee te houden;
  • Somato-psychopedagogie geeft tenslotte aan dat het om een pedagogie gaat, wat wil zeggen dat het een methode is die uitnodigt om te leren en overdraagbaar is.
Opleiding

Somato-Psychopedagogie

Een vernieuwende vorm van begeleiding op de
cutting edge van educatie en therapie.

Somato-psychopedagogie is een ervaringsgerichte discipline die zich bevindt op de cutting edge van therapie en educatie. Ze raakt zowel de fysieke als psycho-emotionele mens. Door het aanleren van nieuwe perceptieve vaardigheden wordt het waarnemen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn versterkt. De persoon leert hierdoor hoe hij (opnieuw) zijn evenwicht kan vinden en zich verder kan ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel en samenlevingsvlak, dankzij de intelligentie van het lichaam.

Interesse in een opleiding Somato-Psychopedagogie?
Meer info